Premieaanvraag

Aanvrager

Ik vraag een premie aan in de hoedanigheid van:


Particulier: ik ben een privé persoon en vraag een premie aan voor mezelf of iemand anders bijv. een familielid.


Organisatie: ondernemingen, scholen, kerkgemeenschappen worden als organisaties aanzien.


Lokaal bestuur: beheerder gemeentegebouwen, intercommunales, districtsraden, ... worden als lokale besturen aanzien.


U bent een vakman die na uitvoering van de werken de premie aanvraagt voor de klant waar de werken werden uitgevoerd.


Je bent een vooraf erkende project promotor die begeleiding op maat aanbiedt bij sociale energie-efficiëntie projecten. Je vertegenwoordigt geen sociale huisvestingsmaatschappij.


Je treedt op als syndicus van een VME (Vereniging van Mede-eigenaars) en jouw organisatie is reeds geregistreerd bij Fluvius. Als VME heb je de mogelijkheid om een collectieve premie aan te vragen per woongebouw.

Mocht uit de opgegeven informatie blijken dat je een aanvraag indient voor een collectieve investering (bv. het gemeenschappelijke dak van een appartementsgebouw) of dat je een premie aanvraagt als derde partij (bv. als syndicus), dan nemen we contact op voor de opmaak van een overeenkomst voor de uitbetaling van de premie.Voorbereiding

Hou de volgende informatie bij de hand voor je met de premieaanvraag van start gaat:
  • Alle facturen die bij deze premie horen
  • Het adres waar de installatie werd uitgevoerd
  • De EAN-code van het installatieadres: te vinden op uw elektriciteitsfactuur (18 cijfers, begint steeds met 54144)
  • Indien van toepassing: bijkomende documentatie (bv.: foto's) zoals gespecifieerd in de premievoorwaarden.

Jouw premie

Je beschikt over een factuur


Actievoorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden die horen bij jouw premie. Lees elke voorwaarde aandachtig en aanvaard onderaan voordat je de premie aanvraagt.

Belangrijk! De hierboven bepaalde technische gegevens (zie actievoorwaarden) moeten terug te vinden zijn op jouw factuur. Is dit niet het geval, voeg dan straks in de stap 'Bijlagen' een door jouw leverancier ingevuld attest toe.

Het attest vind je achteraan in het desbetreffende aanvraagformulier.

EAN-codes, eigenaars en huurders


Leeg sjabloon

Aansluitadres

We zoeken het aansluitadres op basis van de postcode en de EAN-code(elektriciteit).
Niet juist? niet gevonden?
  

Identiteit

   

Correspondentieadres

Contactgegevens

Bankrekening


Export EAN’s

Technische gegevens

Gegevens gebouwFactuurgegevens

Geef hier de gegevens in van alle facturen die te maken hebben met jouw premieaanvraag. Een premie kan pas worden aangevraagd als minstens één factuur is opgegeven, tenzij het om een E-peilpremie gaat.

Opgelet! Je kunt maximaal 10 facturen ingeven. Als je te veel rijen hebt toegevoegd, mag je de rijen die je niet nodig hebt gewoon leeg laten.

Bijlagen

Elektronisch?

Hier kun je jouw facturen, attesten of andere bijlagen toevoegen. Elke bijlage mag maximaal 10 MB groot zijn. Zijn jouw op te laden foto's te groot, gelieve die dan eerst te verkleinen.

Premies met elektronische bijlagen worden sneller uitbetaald.

Toegelaten bestanden zijn:
  • Word-, Excel- en PowerPointdocumenten
  • Acrobat PDF-documenten
  • Courante fotoformaten (jpg, tiff, gif)
  • Tekstbestanden (txt, rtf)

Bijlagen

Opgeladen bijlages

Per post?

Duid hieronder aan of je documenten per post wilt doorsturen.

Pas na ontvangst van jouw dossiernummer via e-mail (max. 3 dagen) is het mogelijk jouw documenten op te sturen. Bijlagen zonder vermelding van een dossiernummer kunnen we helaas niet verder behandelen.

    ;

Overzicht

Hieronder vind je een samenvatting van alle gegevens die je in de voorgaande stappen hebt ingevuld. Wil je gegevens aanpassen, dan kun je terugspringen naar de betreffende stap. Je kunt ook met de knoppen 'terug' en 'verder' vrij door alle stappen navigeren zonder daarmee de aanvraag definitief te verzenden.

Bevestiging

Bedankt voor jouw aanvraag!

Jouw premieaanvraag werd verzonden.

Je ontvangt spoedig een bevestigingsmail met verdere informatie over deze aanvraag.

Nog een premie aanvragen?

Ik wil nog een premie aanvragen met ...

Wil je deze aanvraag later verderzetten, geef dan je e-mailadres op.


Jouw aanvraag wordt 30 dagen bewaard zodat je ze later kunt verderzetten.