Premieaanvraag
Deze aanvraag later verderzetten?
Geef uw e-mailadres op:


Uw aanvraag wordt 30 dagen door ons bewaard zodat u ze later kunt verderzetten.
VOORBEREIDING
Hou volgende informatie bij de hand alvorens met de aanvraag van de premie van start te gaan:
  • alle facturen die bij deze premie horen
  • het adres waar de installatie uitgevoerd werd
  • het EAN nummer van het installatieadres: te vinden op uw elektriciteitsfactuur (18 cijfers, begint steeds met 54144)

Op het einde van de aanvraag heeft u de mogelijkheid om deze in zijn geheel af te drukken

UW PREMIE
Om uw premie te kunnen kiezen, dient u volgende gegevens in te vullen.

Indien u kan genieten van de verhoogde combinatiepremie, voor gelijktijdige investering in muurisolatie EN raamvervanging, dient u eerst uw premie muurisolatie aan te vragen en vervolgens uw premie superisolerende beglazing.
*
 
*  
*
*    
Het installatieadres wordt gezocht op basis van de postcode en het EAN nummer (elektriciteit).
Installatieadres
Gelieve uw EAN, postcode en datum recentste factuur (indien u facturen hebt) eerst in te vullen vooraleer uw adres op te zoeken.
  niet juist? niet gevonden?
*
ACTIEVOORWAARDEN
Hieronder vindt u de voorwaarden die horen bij uw premie. U dient elke voorwaarde aandachtig te lezen en onderaan te aanvaarden voor u de premie kunt aanvragen.
U dient alle informatie over uw gekozen premie door te nemen.

Pas daarna kunt u "ik ga akkoord" aanvinken.
 
Belangrijk! De hierboven bepaalde technische gegevens (zie actievoorwaarden) moeten terug te vinden zijn op uw factuur. Als dit niet het geval is, dient u straks in stap "Bijlagen" een door uw leverancier ingevuld attest toe te voegen.

Het attest vindt u achteraan in het desbetreffende aanvraagformulier.
 
 
MIJN CONTACTGEGEVENS

Identiteit

*
   

Beschermde klant

Beschermde afnemers zijn klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas genieten.
  

Aanvraagadres

*
  
Postcode of gemeente *
Geen resultaten gevonden
*
Geen resultaten gevonden

Contactgegevens

*
Herhaal e-mail *

Bankrekening *

of

Slechts één van beide bankrekeningvelden mag ingevuld worden.
TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens gebouw

**

*


*Mocht uit de opgegeven informatie blijken dat u een aanvraag doet voor een collectieve investering (bijvoorbeeld het gemeenschappelijke dak van een appartementsgebouw) of een premie aanvraagt als derde partij (bijvoorbeeld als syndicus), dan nemen we contact op voor de opmaak van een overeenkomst voor de uitbetaling van de premie.

FACTUURGEGEVENS

Facturen

Geef hier de gegevens in van alle facturen die te maken hebben met uw premieaanvraag. Een premie kan pas aangevraagd worden indien minstens één factuur is opgegeven tenzij het om een E-peilpremie gaat.

BTW-nummer
installateur/leverancier
1.
nog een factuur ingeven
Opgelet! Er kunnen maximaal 10 facturen worden ingegeven. Indien u te veel rijen hebt toegevoegd mag u de rijen die u niet nodig hebt gewoon leeg laten.
BIJLAGEN

Elektronisch?

Hier kunt u uw facturen, attesten of andere bijlagen toevoegen. Elke bijlage mag maximaal 5MB groot zijn. Indien u foto's wil opladen die te groot zijn, dient u deze eerst te verkleinen.

Premies met elektronische bijlagen worden sneller uitbetaald.

Toegelaten bestanden zijn:
  • Word-, Excel- en PowerPointdocumenten
  • Acrobat PDF-documenten
  • courante fotoformaten (jpg, tiff, gif)
  • Tekst bestanden (txt, rtf)
Vergeet het ingevuld attest van uw installateur niet mee op te laden indien niet alle technische gegevens op uw factuur vermeld staan!
De op uw factuur gevraagde gegevens vindt u in stap 3 - Actievoorwaarden.
Vergeet uw attest van beschermde klant niet mee op te laden!

Facturen toevoegen


Attesten toevoegen


Foto's toevoegen


Overige bijlagen toevoegen

(vb. EPB verslag, studies, ...)
 

Per post?

Duid hieronder aan of u documenten per post wil doorsturen.

Pas na ontvangst van uw dossiernummer via mail (max 3 dagen) is het mogelijk uw documenten op te sturen. Bijlagen zonder vermelding van een dossiernummer kunnen we helaas niet verder behandelen.
 
 
OVERZICHT
Hieronder vindt u een samenvatting van alle gegevens die u doorheen voorgaande stappen hebt ingevuld. Indien u gegevens wil aanpassen kan u terugspringen naar de betreffende stap. U kan ook met de knoppen "terug" en "verder" vrij door alle stappen navigeren zonder dat de aanvraag definitief wordt verzonden.

printversie
BEVESTIGING

Bedankt voor uw aanvraag!

Uw premieaanvraag werd verzonden.

U ontvangt spoedig een bevestigingsmail met verdere informatie over deze aanvraag.

Indien uw aanvraag een combipremie betreft voor muurisolatie en hoogrendementsglas, vergeet dan niet om na de aanvraag voor muurisolatie een bijkomende aanvraag voor hoogrendementsglas te doen.

Nog een premie aanvragen?

Ik wil nog een premie aanvragen met...